โรงเรียนอนุบาลจุน

Government
เลขที่ 65 หมู่ที่ 4, ถนนพะเยา-จุน-เชียงคำ, ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา, 56150
  • จัดเก็บข้อมูล