โรงเรียนวัดแค

Organisation
1 หมู่ที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์, ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ, 10290
  • Tel & Fax 02-425 8412
  • จัดเก็บข้อมูล