โรงเรียนคลองใหม่

Government
เลขที่ 309 หมู่ 1, ซอยมังกร-ขันดี, ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10270
  • จัดเก็บข้อมูล