โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

Government
หมู่ที่ 10, ถนนจันทบุรี-สระแก้ว, ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว, 27210
  • จัดเก็บข้อมูล