วัดบางเกาะเทพศักดิ์

Organisation
หมู่ 5, ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 75110
  • Tel 034-761 800
  • จัดเก็บข้อมูล