สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3

Government
อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3, ถนนราชนิกูล, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000
  • Tel 044-253 838
  • Tel 044-260 298
  • Tel 044-246 937
  • Fax 044-252 111
  • Fax 044-246 937
  • E-Mail
  • E-Mail
  • Website www.jor3.coj.go.th
  • จัดเก็บข้อมูล