สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

Government
333 หมู่ 8, ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์, ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000
  • จัดเก็บข้อมูล