กรมการสัตว์ทหารบก

Government
94 หมู่ 3 ค่ายทองฑีฆายุ, ถนนบ่อพลับ, ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 73000
  • Tel 034-254 517
  • Tel 034-271 153
  • Tel 034-271 154
  • Tel 034-271 155
  • E-Mail
  • Website www.vetdept.com
  • จัดเก็บข้อมูล