สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Government
119 หมู่ 14, ถนนมิตรภาพ, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 40000
  • จัดเก็บข้อมูล