อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Government
8, ซอยประมวญ ถนนสีลม, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500
  • Tel 02-236 4330
  • จัดเก็บข้อมูล