โรงเรียนต้นธงวิทยา

Government
หมู่ที่ 3 บ้านต้นธง, ถนนแม่พริก-เถิน, ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, 52180
  • Tel 054-299 101
  • จัดเก็บข้อมูล