โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

Government
เลขที่ 144, ถนนรอบเวียง, ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, 52100
  • จัดเก็บข้อมูล