โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

Government
เลขที่ 144, ถนนรอบเวียง, ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, 52100
  • Tel 054-231 804
  • Fax 054-231 803
  • E-Mail
  • จัดเก็บข้อมูล