ที่ว่าการอำเภอหนองฮี

Government
หมู่ 10, อาคารที่ว่าการอำเภอหนองฮี, ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด, 45140
  • Tel 043-506 325
  • Tel & Fax 043-506 114
  • จัดเก็บข้อมูล