เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

Government
1/5, ถนนสุริยะประดิษฐ์, ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, 96000
  • Tel 073-511 131
  • Fax 073-514 599
  • จัดเก็บข้อมูล