เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร

Government
หมู่ 6, ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร, 86220
  • Tel 077-536 212
  • จัดเก็บข้อมูล