เทศบาลตำบลป่าตาล

Government
199 หมู่ 14, ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย, 57340
  • Tel 053-657 510
  • Tel 053-657 511
  • จัดเก็บข้อมูล