เทศบาลตำบลแสนไห

Government
หมู่ 1, ถนนทางหลวงหมายเลข 1322, ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, 50350
  • จัดเก็บข้อมูล