เทศบาลตำบลแสนไห

Government
หมู่ 1, ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, 50350
  • Tel 053-049 027
  • Tel 053-049 028
  • Tel 053-049 029
  • จัดเก็บข้อมูล