โรงเรียนนรบุตรศึกษา

Government
243 หมู่ 1, ถนนชมฐีระเวชใต้, ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, 66110
  • Tel 056-621 520
  • E-Mail
  • จัดเก็บข้อมูล