โรงเรียนวัดหัวกรูด

Government
หมู่ที่ 5 วัดหัวกรูด, ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86120
  • Tel 077-522 279
  • จัดเก็บข้อมูล