โรงเรียนวัดขนาบนาก

Government
หมู่ 1, ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80140
  • Tel 075-450 077
  • จัดเก็บข้อมูล