เทศบาลตำบลชะรัด

Government
หมู่5, ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง, 93000
  • จัดเก็บข้อมูล