เทศบาลตำบลโคกสะอาด

Government
122 หมู่3, ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67170
  • Tel 056-798 993
  • จัดเก็บข้อมูล