โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

Government
หมู่ที่ 3, ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก, 56120
  • Tel 055-363 077
  • Fax 055-363 078
  • E-Mail
  • จัดเก็บข้อมูล