สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง

Government
หมู่ 3, อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง, ถนนขุนยม, ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา, 56140
  • Tel 054-497 228
  • Fax 054-497 232
  • จัดเก็บข้อมูล