เทศบาลตำบลโกตาบารู

Government
หมู่1, ถนนยะลา-รามัน, ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, 95120
  • Tel 073-251 123
  • จัดเก็บข้อมูล