เทศบาลตำบลโพนทราย

Government
หมู่9, ถนนประชาสุขสันต์, ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด, 45240
  • Tel 043-595 078
  • จัดเก็บข้อมูล