เทศบาลเมืองบ้านฉาง

Government
123/9-11 หมู่5, ถนนสุขุมวิท, ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 21130
  • Tel 038-695 233
  • Tel 038-695 234
  • Tel 038-695 235
  • Tel 038-695 236
  • Fax 038-603 255
  • Website banchangcity.go.th
  • จัดเก็บข้อมูล