โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

Government
25 หมู่ 5, ถนนผดุงพันธ์, แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร, 10530
  • จัดเก็บข้อมูล