เทศบาลตำบลป่าตาล

Government
99 หมู่7, ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, 15000
  • จัดเก็บข้อมูล