เทศบาลตำบลสำนักขาม

Government
หมู่7, ถนนกาญจนวนิช, ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, 90320
  • Tel 074-557 320
  • Tel 074-557 321
  • Tel 074-557 322
  • Tel 074-557 323
  • Tel 074-557 324
  • Tel 074-557 326
  • Tel & Fax 074-557 325
  • E-Mail
  • Website www.sumnakkham.go.th
  • จัดเก็บข้อมูล