เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร

Government
หมู่1 บ้านใหม่หนองไทร, ถนนสุวรรณศร, ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จำเภอสระแก้ว, 27120
  • จัดเก็บข้อมูล