วัดสระทอง

Organisation
วัดสระทอง, ถนนเหล่านาดี, ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 40000
  • จัดเก็บข้อมูล