วัดดาวเรือง

Organisation
หมู่ 6 บ้านบางพูด, ตําบลบางพูด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี, 12000
  • จัดเก็บข้อมูล