โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

Government
หมู่ 8 บ้านหนองไผ่, ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, 30150
  • Tel 044-450 488
  • จัดเก็บข้อมูล