โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา

Government
572/10, ถนนศรีธรรมโศก, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 8000
  • Tel 075-342 262
  • จัดเก็บข้อมูล