วัดหนองหัวปลวก

Organisation
หมู่ 12, ตําบลไผ่รอบ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร, 66190
  • จัดเก็บข้อมูล