วัดศรีชุม

Organisation
ไรหลวง หมู่ 3, ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, 50360
  • จัดเก็บข้อมูล