วัดสมเด็จดอยน้อย

Organisation
199 หมู่ 4, ถนนเชียงใหม่ 107, ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, 50180
  • จัดเก็บข้อมูล