วัดสมเด็จดอยน้อย

Organisation
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, 50180
  • จัดเก็บข้อมูล