โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด

Government
เลขที่ 98 หมู่ 13 บ้านศิลาทิพย์, ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, 40320
  • Mobile Phone 086-455 4627
  • จัดเก็บข้อมูล