กรมทหารพรานที่ 36

Government
109 หมู่ 6, ค่ายเทพสิงห์, ถนนทางหลวงหมายเลข 108, ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 58110
  • จัดเก็บข้อมูล