แขวงการทางปทุมธานี

Government
ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 12120
  • Tel 02-529 1441
  • Fax 02-529 0679
  • จัดเก็บข้อมูล