วัดบางขุด

Organisation
หมู่ 7, ตําบลบ้านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, 74000
  • จัดเก็บข้อมูล