วัดโคกใหม่

Organisation
หมู่ 3, ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์, 53180
  • จัดเก็บข้อมูล