สำนักงาน กศน. อำเภอป่าซาง

Organisation
237 หมู่ 4, ถนนลำพูน-ลี้, ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน, 51120
  • Tel 053-557 217
  • จัดเก็บข้อมูล